Produkter

Oversikt produkter
ProduktTypeBeskrivelse
Portal Portalløsning, EPiServer Portalløsning basert på EPiServer. Sem & Stenersen Prokom er EPiSever Premium Solution Partner og har et av Norges største fagmiljøer på EPiServer. Vi har utviklet en rekke tileggsmoduler for selvbetjening og innsyn.
Intranett Intranettløsning, EPiserver Enkel og brukervennlig intranettløsning som tilpasses den enkelte ansatte. Det er enkelt å legge ut innlegg, bilder, dokumenter og opprette egne rom for grupper.
Søkemotor Tilleggsmodul Portal Vi har erfaring med flere av de store og populære søkemotorene som Google, IntelliSearch og EPiServer Find.
Ansattoversikt Tilleggsmodul Portal Med integrasjon mot Active Directory (AD) hentes informasjon om organisasjonen og de ansatte direkte ut og gjøres tilgjengelig for søk i portalen. Opplysningene blir automatisk oppdatert ved endringer i AD.
Byggesak24:7 Innsyn Tilleggsmodul Portal Innsyn i saksdokumenter som gjelder plan-, bygg- og delingssaker, vedsøk på gårds-/bruksnummer, adresse eller saksnummer. Dokumenter, kart og tegninger hentes ut fra sak- /arkivsystemet og presenteres i kommunens portal.
FantDu? Tilleggsmodul Portal * Bruker av nettstedet kan svare ja eller nei på om de fant den informasjonen de skulle ha tak i. Modulen gir webansvarlig verdifull statistikk og oversikter som kan bidra til å forbedre nettstedet. Når brukeren sender inn melding blir alle metadata
lagret slik at dette kan brukes til analyse og ev. feilsjekking.
FOKUS brukertest Tilleggsmodul Portal * Sett opp brukertester på eget nettsted. I FOKUS lager du en oppgave som brukerne skal utføre og analyserer deretter hvordan de har navigert for å finne svaret. Dette gir verdifull informasjon om hvordan brukerne finner fram på nettstedet ditt.
Styrer, råd og utvalg med møtekalender Tilleggsmodul Portal * Møtekalender for styrer, råd og utvalg, for kommunens politiske utvalg og komitéer, med innsyn i politiske møter og behandlede saker.
Arrangementskalender Tilleggsmodul Portal * Arrangementskalender for hvor både interne og eksterne brukere kan registrere sine arrangement. Redaktør får varsel og må godkjenne arrangementet før publisering i portalen. 
Lag- og foreningsregister Tilleggsmodul Portal * Lag- og foreninger oppretter en egen side og vedlikeholder informasjon om fritidstilbudene selv. Redaktør godkjenner informasjon før publisering til portalen.
Postliste Tilleggsmodul Portal * Offentlig postjournal gir en oversikt over alle arkivverdige dokumenter som har kommet inn til eller gått ut fra kommunen. Postlisten er tilgjengelig på kommunens nettsider i tre måneder.
Rapport Online Tilleggsmodul Portal * Rapport Online presenterer planer og rapporter på nett, med brukervennlig navigering i innholdet, uten nedlasting.
Skoleruta Tilleggsmodul Portal * Et enkelt administrativt verktøy for å opprette flere kalendere for ulike skoleruter for ulike skoler.
Tjenestebeskrivelser24:7 Tilleggsmodul Portal * Beskrivelser av kommunens tjenester som følger en fast struktur med informasjon om tjenestens innhold, målgruppe og vilkår, søknads- og saksbehandlingsprosess samt lenker til lover og regelverk. Innholdet er ajour iht. lover og regler.
eDocument Skjemaløsning, lokal installasjon eDocument er vår løsning for design, drift og visning av nettbaserte skjemaer. eDocument kan installeres lokalt for drift på egen server.
eDocument Designer Programvare Designverktøy for design av skjema til lokal installasjon av eDocument eller til asp-løsning.
Kommune24:7 Fylkeskommune24:7 Ansatt24:7 Skjemaløsning, asp Kommune24:7 er en base med standardskjema som kommunen abonnerer på. Det foreligger også standardløsninger for fylkeskommunen og for intern bruk for ansatte. Administrasjonsgrensesnitt for innlegging av verdier til
nedtrekkslister i skjema og valg av sikkerhetnivå.
Oppslag til folke- registeret Tilleggsmodul e-skjema Modul for oppslag i folkeregisteret. Oppslaget gjøres for brukere som er innlogget med ID-porten.
Pdf-skjema Skjema Pdf skjema fra en rekke fagområder for publikum og interne skjema kan lastes ned fra nettbutikken.
Trykte skjema Skjema Trykte skjema fra en rekke fagområder kan bestilles i nettbutikken.
Notify fra Appyard Programvare mobil  Notify Borgerinvolvering er en egen mobilapplikasjon for informasjon og pushmeldinger.
 Siteimprove Programvare  Sjekk websiden med Siteimprove; kvalitetsikre innhold, universell utforming, overvåkning og analyser
 FirstAgenda Programvare  FirstAgenda er en løsning for effektiv møteforberedelse. Møtedeltaker har tilgang til dagsorden og saksdokumenter på sin iPad/pc og kan kommentere og markere i dokumentene.
 Arkiv Arkivoppbevaring  Vi tilbyr arkivoppbevaring (brannsikre arkivskap, låsbare skuffeskap, mobile reoler, sjalusiskap, Wäller karusellskap),  arkivmapper, omslag og mapper.

* portaluavhengig modul