E-læring

Vi utvikler kostnadseffektive og pedagogiske e-læringskurs for kommunal forvaltning.

Tre klare fordeler med e-læring

1. E-læring når raskt ut til mange på en fleksibel måte

Et e-læringskurs kan deltakerne ta der de er og når det passer. Det man trenger en PC, nettbrett eller en smarttelefon. Dessuten er mange e-læringskurs modulbaserte.  Dvs at den enkelte kan plukke ut det som er relevant for seg.  Man kan ta læringen i porsjoner. Man kan sette seg ned en halv time og så vende tilbake til arbeidet. Det at man kan ta opplæring i umiddelbar sammenheng med når man skal praktisere lærestoffet er også en stor fordel.

2. E-læring er interaktivt

Deltakeren må selv være aktiv. Man løser oppgaver og får umiddelbare tilbakemeldinger på hvordan man greier seg. Det gir økt motivasjon og læringsutbytte. Det betyr også at kommunen kan dokumentere at medarbeidere ikke bare har gjennomført – men lært det de skal.

3.  E-læring er kostnadseffektivt

Man sparer kursavgifter, reisekostnader, oppholdskostnader og medgått arbeidstid.  Man regner grovt sett at e-læring koster fra 10-25%  av tradisjonell kurslæring.