FirstAgenda

Løsningen FirstAgenda gjør det mulig for møtedeltakerne å lese møteplaner og vedlegg på nettbrett eller web, sette inn fotnoter og dele kommentarer.

Deltakerne slipper å holde styr på hvilken dagsorden som er den rette, samtidig som man får nye muligheter til å forberede seg og dele informasjon med kollegaer eller partifeller.

Har jeg den rette dagsorden til møtet?

Hvem har ikke opplevd å delta i et møte hvor det råder usikkerhet om hvilken dagsorden som gjelder? Eller man har glemt forberedelsen sin til møtet på sofabordet hjemme. Det vil ikke skje hvis man anvender møteløsningen FirstAgenda, som brukes i mer enn 70 kommuner i Danmark og Norge. Antall brukere i Norden er nå kommet opp i 16 000.

De viktigste fordelene med FirstAgenda:

  • Deling av kommentarer direkte i dagsorden og vedlegg
  • Markering direkte i dagsorden og vedlegg
  • Kan benyttes sammen med alle saks- og arkivsystemer
  • Kan også benyttes uten integrasjon med et saks- og arkivsystem
  • Enkelhet, alt i en App
  • Dine møteforberedelser er alltid tilgjengelig
  • Mulighet for lokal lagring på din iPad av dagsorden og møtedokumentene

Løsningen håndterer senere publisering ved å gi mulighet for endringshistorikk for møtedeltakerne. Når en dagsorden publiseres igjen, vil FirstAgenda automatisk dedikere endringer og dermed på ny publisere materialet. Det oppdaterte materialet er automatisk tilgjengelig for møtedeltakerne, uten at de aktivt behøver å gjøre noe. Endres det materialet som er påført kommentarer, beholdes kommentarer i kommentaroversikten.

Mer om FirstAgenda: