Arrangementskalender

Med Arrangementskalenderen som en del av kommunens portal vil man kunne tilby en kalender hvor både interne og eksterne kan registrere sine arrangementer slik at de blir tilgjengelige for alle besøkende

Modulen er portaluavhengig. Eksterne brukere kan opprette sine arrangementer rett i portalen. Redaktører blir varslet på e-post og må godkjenne arrangementet før det publiseres.

I Arrangementskalenderen er det mulighet for å kategorisere arrangement og markere arrangementet med predefinerte arrangementssteder. Arrangementsdato kan enten angis som et tidsrom eller flere visningsdatoer og det er mulig å laste ned et arrangement direkte til egen kalender ved et enkelt klikk.

Ved hjelp av en RSS-eksportfunksjon kan vi tilby kommunene en tilpasning som gjør det mulig å publisere et arrangement enten bare på egen portal eller på tvers av flere portaler.