Byggesak24:7 Innsyn

Publikum har rett til innsyn i saksdokumenter som gjelder plan-, bygg- og delingssaker, men dette gir kommunene et merarbeid i form av uthenting av dokumenter, printing og distribusjon. Spar tid og la heller publikum hente ut dokumentene selv!

Med modulen Byggesak24:7 Innsyn gjør du byggesaksdokumentene tilgjengelige for publikum i kommunens portal, og kommunen sparer mye tid.

Modulen er integrert med kommunens sak-/arkivsystem vha. webservices. Dokumenter, kart og tegninger hentes direkte ut fra sak-/arkivsystemet og presenteres i kommunens portal uten å måtte publiseres på nytt.

Navigasjonen er rask og intuitiv med få klikk for å hente ut dokumenter på ønsket sak. Publikum kan velge å søke på gårds-/bruksnummer, adresse eller saksnummer. Alle inngående og utgående dokumenter med tilhørende vedlegg på valgte sak listes ut. Ved å klikke på dokumentet, vises det i nettleser eller Adobe Reader. Dersom dokumentet er unntatt offentlighet, vil det listes opp uten lenke og dermed ikke vises. I stedet kan det lenkes til et enkelt skjema for innsynsbegjæring.