Innsyn24:7

Gjør kommunen døgnåpen - la innbyggerne få innsyn i informasjon og selv sjekke status på saksbehandling.

Med Innsyn24:7 kan innbyggerne få innsyn i saksbehandling eller annen informasjon kommunen har om dem. Innsyn24:7 er ikke låst til et bestemt system, og innbyggere får kun én innsynsløsning å forholde seg til. Innsyn24:7 kan kobles til sak-/arkivsystem, barnehagesystem, teknisk system, økonomisystem osv.

Innsyn24:7 kan også brukes til å sende meldinger fra kommunen til innbyggerne. Kommunen kan sende melding til én enkelt innbygger, eller til en gruppe innbyggere. Meldingene vil ligge i Innsyn24:7, og innbyggeren vil bli varslet om at det er kommet en ny melding via e-post eller sms. Flere av sak-/arkivleverandørene vil tilby funksjonalitet som varsler innbyggere om oppdatering i en sak gjennom meldingsfunksjonaliteten i Innsyn24:7. Id-porten kan brukes for direkte pålogging til Innsyn24:7.

Innsyn24:7 er også integrert med skjemaene i Kommune24:7. Et skjema kan vises integrert i portalen, innbyggeren blir da ikke sendt til en annen løsning på en annen server, men forholder seg fortsatt til kommunens egen portalløsning. Mellomlagrede skjemaer blir liggende på innbyggerens egen side etter innlogging i portalen, og opplysninger i brukerens profil kan benyttes til forhåndsutfylling av felt i skjemaene.