Lag og foreningsregister

For å sikre korrekt og oppdatert informasjon om fritidstilbudet i kommunen lar du foreningene selv vedlikeholde egen side. Modulen er portaluavhengig.

Alle lag- og foreninger kan enkelt opprette en egen side og legge ut informasjon om virksomheten. Kommunens redaktør godkjenner registrert informasjon før den publiseres i portalen.

Funksjonalitet:

  • Presentasjon med kontaktinformasjon og eventuelt bilde
  • Funksjonalitet for glemt passord
  • Eget søk i foreninger
  • Inndeling i kategorier for søk og sortering
  • Mulighet for utsendelse av e-post til alle foreninger eller innen en kategori
  • Rapporter, med mulighet for eksportering til excel

Foreningsside i Sarpsborg.com