Postliste

Offentlig postjournal gir en oversikt over alle arkivverdige dokumenter som har kommet inn til eller gått ut fra kommunen. Modulen tilbys som portaluavhengig!

Av hensyn til kvalitetssikring og for å sikre at konfidensielle opplysninger ikke blir offentliggjort, har postlisten et etterslep på inntil tre virkedager. Postlisten er tilgjengelig på kommunens nettsider i tre måneder.

Definer tidsintervall
Brukeren kan selv definere hvilket tidsintervall han eller hun ønsker å se postlisten for. 

Man kan også bestemme om man ønsker å se utgående eller inngående post.

Få dokumentinformasjon
Man får også informasjon om når dokumentet er registrert, dokumentnummer og en innholdsbeskrivelse.
Kommunen kan også velge å gi brukeren direkte tilgang til dokumentene.

Ved å trykke på innholdsbeskrivelsen får man oppgitt:

• Journalpostnummer
• Dokumentdato
• Tittel
• Saksbehandler
• Hjemmel
• Adm. enhet

Få mulighet til å bestille dokumenter
Kommunen kan også velge å gi brukeren direkte tilgang til dokumentene eller gi brukeren mulighet til å bestille dokumenter.