Rapport Online - planer og rapporter på nett

Økonomiplaner og rapporter publiseres gjerne som store og tunge PDF-dokumenter. Med Rapport Online kan du i stedet publisere planer og rapporter rett på nett, noe som gir publikum bedre lesbarhet og tilgjengelighet.

Fordeler og eksempler på funksjonalitet:

  • Rapport Online kan presentere hele rapporten på én side med brukervennlig navigering i innholdet (se skjermbilde over). Dette gjør rapporten langt mer leservennlig og tilgjengelig enn et PDF-dokument der brukeren må scrolle ned til innholdet.
  • Rapport Online sikrer at alle deler av rapporten har samme visuelle profil, selv om det er brukt ulik formattering på de ulike delene. Dette gir et enhetlig og profesjonelt uttrykk.
  • Rapportene blir tilgjengelige direkte i nettleser uten krav til nedlasting av dokumenter eller programvare. Rapport Online sørger samtidig for at innholdet tilfredsstiller kravene til universell utforming.
  • Rapport Online fjerner de vanligste utfordringene ved å konvertere innhold til webformat; tall og beløp formatteres automatisk, fotnoter plasseres korrekt og behøver ikke flyttes manuelt, knapper for å bla i dokumentet opprettes automatisk.
  • Ettersom Rapport Online bygger rapportene opp i seksjoner, kan du hente ut statistikk over hvilke deler som blir lest, hvor mye tid som brukes på hver del osv.

Eksempel: Sandenes kommune
Se Sandnes kommunes økonomiplan for 2016-2019. Anita Steinsland Moi, budsjettsjef i Sandnes kommune, sendte oss denne tilbakemeldingen etter den vellykkede lanseringen:

"Eg er stolt og glad over å presentera ein elektronisk økonomiplan som ser moderne og fin ut og er lett å finna fram i. (Åpne/lukke boksar med tilleggsinformasjon og lenker til politiske saker bidrar til at økonomiplanen gjer det lett for brukarane å finna relevant informasjon.) Me har fått positive tilbakemeldingar på den tekniske løysinga både frå politikarar og rådmannen i kommunen. Tusen takk til Prokom for god hjelp med å utvikla rammeverk for bruk i økonomiplanen."

Høres dette interessant ut for din organisasjon? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat i dag.

Utsnitt fra Sandnes kommunes Økonomiplan 2015-2018

 Utsnitt fra Økonomiplanen 2015-2018 fra www.sandnes.kommune.no