Skoleruta

Når er det høstferie? Gi innbyggerne enkel tilgang til skolenes ferie og fridager. Modulen er portaluavhengig.

Enkelt administrativt grensesnitt for webredaktøren
Det administrative verktøyet du som webredaktør bruker er enkelt å forholde seg til og gjør det mulig for deg å opprette så mange kalendere som du ønsker. Det betyr at du kan ha ulike skoleruter for ulike skoler for å ta høyde for at de eksempelvis kan ha ferie og planleggingsdager på ulike tidspunkter.

Du kan ta det administrative grensesnittet nærmere i øyesyn i vår video som du får tilgang til via QR koden nedenfor.

Du kan selvfølgelig benytte kalenderen på andre virksomhetsområder i kommunen,
enten det er innenfor helse og omsorg eller på kultursektoren.

Enkel tilgang på viktig informasjon
• Ved å klikke på de røde områdene i kalenderen får brukeren opp informasjon
  om de ulike feriene og fridagene.

• Man aksesserer både fjorårets og neste års kalender fra det samme grensesnittet

• Brukeren kan også ved et tastetrykk laste kalenderen ned til egen kalender på PCen,     mobilen eller lesebrettet, og fusjonere dataene i skoleruten med denne.