Søk i portal

Søk blir stadig viktigere i en offentlig portal og er ofte inngangsporten til informasjonen du tilbyr. De besøkende stiller høye krav til et velfungerende søk og god presentasjon av søkeresultatene.

EPiServer blir som standard levert med et basissøk som gir gode treff i løsningen, men som likevel har noen begrensninger. Kanskje ønsker du å tilby spesialtilpasset kategorisering for spesifisering av søket som er gjort? Eller hva med ulik visning avhengig av typesøketreff? Skal det søkes i andre kilder enn EPiServer fra portalen? Da vil vi anbefale å utvide portalløsningen med en profesjonell søkemotor.

Som EPiServer-kunde står du fritt til å velge den søkemotoren du selv måtte ønske. De fleste søkemotorer lar seg integrere i EPiServer, og valgmulighetene er mange. For best å kunne bistå våre kunder i implementasjon av søkeløsning, har vi inngått partneravtale med IntelliSearch. Vi har også kompetanse på EPiServer Find.

Illustrasjonsbilde Søk i portal