Styrer, råd og utvalg med møtekalender

God innbyggermedvirkning kan forankre politikken bedre blant innbyggerne og gi tillit til at de folkevalgte lytter og tar hensyn til ulike behov.

Unngå dobbeltarbeid for å få informasjon om det politiske livet i kommunen i portalen.

Funksjonalitet

  • Oversikt over kommunens politiske utvalg og komitéer
  • Møtekalender for hvert enkelt utvalg
  • Oversikt over medlemmer i utvalg
  • Profilkort per politiker
  • Innsyn i politiske møter
  • Innsyn i politisk behandlede saker

Kommunestyremøte i Ullensaker