Tjenestebeskrivelser24:7

Tjenestebeskrivelser 24:7 er en sentral base med beskrivelse av mer enn 130 kommunale tjenester. Abonner og få lettleste, korrekte og oppdaterte tekster rett inn i portalen! Innholdet er ajour iht. lover og regler og har vært gjennom et Klarspråk-prosjekt. Dessuten er Tjenestebeskrivelser24:7 markedets rimeligste løsning!

Illustrasjonsbilde

Forstår innbyggerne hva kommunen sier?

Tjenestebeskrivelsene følger en fast struktur med informasjon om tjenestens innhold, målgruppe og vilkår, søknads- og saksbehandlingsprosess samt lenker til Lovdata og andre statlige informasjonskilder. Kommunen lenker selv opp aktuelle søknadsskjema, relaterte tjenester og kontaktinformasjon til tjenesteansvarlig.

Eksempel på Tjenestebeskrivelser24:7 i Lyngdal kommunes portal

 

Tjenestebeskrivelser24:7 importeres inn i kommunens portal som xml-filer via en webservice. Beskrivelsene kan der tilpasses kommunens grafiske profil.

Tjenestebeskrivelser24:7 leveres på bokmål, nynorsk og engelsk, det er språkinnstillingen i nettleser som bestemmer hvilken målform/språk beskrivelsene vises på.

Tjenestebeskrivelser24:7 holdes faglig oppdatert til enhver tid. Import til kommunen settes opp som en periodisk jobb, for eksempel daglig. Dermed vil tjenestebeskrivelsene automatisk bli oppdatert ved endringer.