Ansatt24:7

Ansatt24:7 er løsningen som gjør det enkelt for kommunens ansatte å fylle ut og sende inn personalskjemaer

Personalskjemaene ligger ofte langt etter innbyggerskjemaer når det gjelder brukervennlighet og funksjonalitet. Her råder fremdeles manuell utfylling på papir eller i beste fall et word-dokument langt nede i en filstruktur på kommunens intranett. Resultatet blir unøyaktig utfylling og tungrodde rutiner!

 Ansatt24:7 gjør personalavdelingen ”døgnåpen” og kvalitetssikrer dataene som sendes inn.

Asp-drift sikrer stabilitet, oppetid og alltid oppdaterte versjoner av personalskjemaene. Innsending skjer til en mottakskomponent på kommunens webserver, herfra kan kommunen sette opp automatiske “hentejobber” til postmottak og deretter videresending til rett etat/person.

Ansatt24:7 tilfredsstiller personopplysningslovens krav til behandling, lagring, utveksling og dokumentasjon av personopplysninger. Alle personalskjemaene er utformet i henhold til Elmer2-standarden for offentlige skjemaer og leveres på bokmål og nynorsk.