eDocument

eDocument er en fleksibel og solid løsning for design, drift og visning av nettbaserte skjemaer.

eDocument dekker de aller fleste skjemabehov og kan brukes både til eksterne og interne skjemaer. Skjemaer bygges opp som veivisere, en svært brukervennlig metode for datafangst. Utfylleren blir kun eksponert for spørsmål som er aktuelle for hans situasjon, på denne måten vil skjemaet oppfattes som skreddersydd for den enkelte, samtidig som innsendte data kvalitetssikres.

eDocument gir full kontroll på innsendte data og er et svært fleksibelt verktøy for integrasjon med andre systemer. Både forhåndsutfylling av skjema basert på data fra andre systemer og integrasjon av ferdig utfylte skjemaer til andre systemer er standard funksjonalitet i eDocument. 

eDocument Designer skjermbilde

Skjemaeditoren i eDocument Designer

Funksjonalitet i eDocument

 • Tekstfelt, multilinjefelt
 • Datofelt, datokalender, klokkeslett
 • Desimaltallsfelt, heltallsfelt
 • Enkeltvalg, flervalg
 • Felt for e-postadresse og URL
 • Kontonummerfelt
 • Felt for organisasjonsnummer med oppslag Enhetsregisteret
 • Felt for fødselsnummer (ev. med oppslag Folkeregisteret)
 • Felt for postnummer med oppslag Postnummerkatalogen
 • Vedleggsopplasting
 • Nedtrekksliste
 • Statisk tekst, statisk bilde
 • Dynamisk tabell
 • Feltrelasjon, feltsammenligning, verdioverføring, kalkulasjon
 • Egendefinert validering (regulært uttrykk)
 • Obligatoriske felt
 • Hjelpetekster på side og feltnivå
 • Visning/skjuling av felt eller side
 • Tilpassede feilmeldingstekster
 • ELMER-støttet visning
 • Språkstøtte, tilleggsspråk håndteres i ressursfiler
 • Metatagging med Los emneord og andre relevante metadata
 • Automatisk generering av utskriftsvennlig PDF
 • Autentisering med Idporten (ev. BankID eller mobil PKI)
 • Rapportverktøy
 • Arbeidsflyt