Fylkeskommune24:7

Fylkeskommune24:7 er e-skjemaløsningen for å søke fylkeskommunale tjenester på nett.

Tjenesten er tilgjengelig hele døgnet og søker får interaktiv veiledning gjennom hele søkeprosessen. Data fra innsendte søknader kan overføres automatisk til sak-/arkivsystem på XML- og PDF-format.

Fylkeskommune24:7 gir søker tilgang til alle e-skjema på ett sted; logisk gruppert etter område/emne.

E-skjema er utformet som skjermdialoger; en brukervennlig metode for datafangst. Søker blir kun eksponert for spørsmål som er aktuelle for hans situasjon, øvrige spørsmål blir skjult. På denne måten vil dialogen framstå som skreddersydd, samtidig som innsendte data kvalitetssikres.

Alle e-skjema er til enhver tid oppdatert i henhold til gjeldende lover og regler og følger forvaltningsstandarden Elmer.

Funksjonalitet:

  • Standard e-skjema for fylkeskommunen
  • Mulighet for egne varianter av skjema
  • e-skjema kan kjøres via asp-tjeneste eller lokal installasjon 
  • Innlogging (ID-porten eller brukernavn/passord) gir oversikt over innsendte/mellomlagrede e-skjema
  • Tilpasset mobil (opsjon) og nettbrett
  • Utfyllingskontroller sikrer kvaliteten på data som sendes inn
  • Integrert med sak-/arkivsystem (ESA, ePhorte, Acos eller Public360)
  • Integrasjon med betalingsløsningen DIBS (opsjon)

Se Demo fylkeskommune: https://fylkeskommune24-7.no/99999