Sykehus

Nærmere 50 sykehus og klinikker benytter vår elektroniske skjemaløsning integrert med EPJ.

 

  • Enkel tilgang til over 300 skjemaer klargjort for integrasjon med EPJ
  • Alle data om pasienten forhåndsutfylles automatisk
  • Enkel utfylling og sikkerhet for at all nødvendig informasjon kommer med
  • Lagring av data direkte i pasientsystemet
  • Alle skjema er oppdatert i henhold til gjeldende lover og forskrifter