Illustrasjon av BookUp

Få orden på utleien

BookUp er et skybasert administrasjonssystem for utleie av kommunens lokaler, idrettsanlegg og andre objekter. Kommunen får full kontroll over utleie, betydelig reduksjon av administrasjon og økte inntekter.

Jeg vil vite mer om BookUp! Gå til bookup.no

Ikke bruk unødvendig mye tid på administrasjon av utleie

Mange kommuner bruker i dag unødvendig mye tid på utleie av lokaler, idrettsanlegg og andre utleieobjekter. BookUp effektiviserer administrasjonen av utleie og bidrar til besparelser i alle ledd.

Få samlet alle utleieobjekter på ett sted

Med BookUp får kommunen en felles plattform for alle ansatte og avdelinger som administrerer utleie. Unngå manuelle systemer og Excel-dokumenter ved å flytte alt arbeidet inn i ett smart utleiesystem.

Ikke la lokaler stå tomme!

Regjeringen har nylig beskrevet hvordan kommuner i for liten grad utnytter ledig kapasitet for kommunale lokaler. BookUp gjør det enkelt for innbyggere å finne ledige lokaler, samt å administrere utleien. Les innlegget her.

Automatiser utleieprosessen

BookUp har en rekke integrasjonsmuligheter som tillater automatisering av utleien fra start til slutt. Eksempelvis ved integrasjon mot kommunens fakturaprogram, dørsystemer, arkiv og mye mer!

Hør hvilke gevinster Fredrikstad kommune har fått av å bruke BookUp

Ønsker du mer info om BookUp?