Kommune24:7

Kommune24:7 illustrasjonTjenesten er tilgjengelig hele døgnet og innbygger får interaktiv veiledning gjennom hele søkeprosessen. Data fra innsendte søknader kan overføres automatisk til sak-/arkiv- eller fagsystem på XML- og PDF-format.

Kommune24:7 gir innbyggeren tilgang til alle e-skjema på ett sted; logisk gruppert på emner fra Los-strukturen.

E-skjema er utformet som skjermdialoger; en brukervennlig metode for datafangst. Utfylleren blir kun eksponert for spørsmål som er aktuelle for hans situasjon, øvrige spørsmål blir skjult. På denne måten vil dialogen framstå som skreddersydd, samtidig som innsendte data kvalitetssikres.

Alle e-skjema er til enhver tid oppdatert i henhold til gjeldende lover og regler og følger forvaltningsstandarden Elmer.

Funksjonalitet:

  • Mer enn 150 standard e-skjema, men også mulighet for skreddersøm
  • Innlogging (ID-porten eller brukernavn/passord) gir oversikt over innsendte/mellomlagrede e-skjema
  • Tilpasset mobil (opsjon) og nettbrett
  • Utfyllingskontroller sikrer kvaliteten på data som sendes inn
  • Ferdig integrert med sak-/arkiv- og fagsystem
  • Integrasjon med betalingsløsningen DIBS (opsjon)

 

Se demosiden Ummo kommune

 

Fyll inn bestillingsskjema for Kommune24:7 og e-skjema og send til kommune24-7@prokom.no.