Digitalisering av offentlig sektor

Offentlig sektor er inne i en spennende tid preget av fornying, forenkling og forbedring. Det er et økende fokus på å skape gode tjenester for innbyggerne og forenkle hverdagen til de ansatte. Digitalisering brukes ofte som et samlebegrep for forenklingen, men reell utvikling krever ofte mer enn kun å implementere nye teknologiske virkemidler. Å hente ut gevinster fra digitalisering er komplisert.

Hva vi kan gjøre for deg

Vi bistår med rådgivning for digitaliseringsprosessen. Dette inkluderer veiledning innen prioriteringer av teknologi og løsninger, kompetansebygging, kartlegging av arbeidsprosesser, organisasjonsutvikling, gevinstrealisering og prosjektevaluering.

Kompetansebygging

En digitaliseringsprosess er mest organisasjonsutvikling og feiler ofte ved manglende kompetanse. Vi tilbyr rådgiving for å sikre nødvendig kompetanseplanlegging for digitaliseringsprosessen.

 • Hvordan oppnå strategiske mål gjennom rett kompetanse?
 • Hvilke verktøy kan brukes for å sikre reell digitalisering og effektivisering?
 • Hvordan unngå vanlige fallgruver?
 • Hvordan prioritere med få ressurser tilgjengelig?
 • Hvordan vet man om man er på «rett spor»?

Gevinstrealisering

Ved å implementere ny teknologi, uten konkrete mål for gevinstrealisering, resulterer ofte i en merkostnad ved å drifte en ny tjeneste. Det er derfor viktig å sikre reell gevinstrealisering ved igangsettelsen av et digitaliseringsprosjekt. Vi tilbyr rådgivning innen:

 • Hjelp til å definere strategi for digitalisering
 • Kartlegging og analyse for handlingsplan for digitaliseringsprosjekter
 • Organisering og styring av digitaliseringsprosjekter
 • Gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser
 • Analyse av prosesser, ressurser og funksjonalitet ved kommunens arbeids- og tjenesteprosesser.
 • Assistanse til å gjøre mål målbare og tallfeste gevinst

Evaluering

Etter implementering av et digitaliseringsprosjekt vil mye avhenge av resultatene fra prosjektet. Vi kan hjelpe deg med å bedre forstå endringen digitaliseringsprosjektet har medført.

 • Måle effekt av digitalisering
 • Lage veiledning for nye digitaliseringsprosjekter

 

Siste fra bloggen

'

Ta kontakt med vår rådgiver

Anders Mærøe

Prosjektleder og rådgiver digitalisering

anders.maeroe@prokom.no

957 91 391