Intranett

Vi tilbyr en enkel og brukervennlig ansattportal som tilpasses den enkelte ansatte. Legg ut bilder, innlegg, dokumenter og opprette egne rom for grupper.

En portal tilpasset de ansatte

Et intranett skal oppleves som en nyttig og fleksibel løsning. Det skal gi de ansatte tilgang til relevant informasjon og funksjonalitet, tilpasset den enkelte. I tillegg skal det skape et engasjement i organisasjonen, hvor muligheten til å bidra med publisering av informasjon og deltagelse i prosjekter eller diskusjoner har en lav terskel. Intranettet skal oppleves som enkelt for alle, med en moderne og brukervennlig arbeidsflate. 

 

Vårt intranett er basert på Episerver og kan settes opp på to ulike måter. Enten kan man se for seg en enkel intranettløsning, som legges som en underportal til hovedsiden. Alternativt settes det opp et fullverdig intranett som en egen installasjon, men som bygger på samme rammeverk som innbyggerportalen.