Intranett

Intranett, også kalt ansattportal, er et internt nettverk der bare de ansatte har tilgang. Vi tilbyr et enkelt og brukervennlig intranett, som kan tilpasses den enkelte ansatte sin rolle. Del innlegg, bilder og dokumenter, og opprett egne rom for grupper.

En portal tilpasset de ansatte

Et intranett skal oppleves som nyttig og fleksibelt. Det skal gi de ansatte tilgang til relevant informasjon og funksjonalitet, som er mulig å tilpasse den enkelte. I tillegg skal det skape et engasjement i organisasjonen, hvor muligheten til å bidra med publisering av informasjon og deltagelse i diskusjoner har en lav terskel. Intranettet skal oppleves som enkelt å bruke, med en moderne og brukervennlig arbeidsflate.

Vår intranettløsning er basert på Episerver og kan settes opp på to ulike måter: Enten kan man se for seg en enkel intranettløsning, som legges som en underportal til hovedsiden. Alternativt settes det opp et fullverdig intranett som en egen installasjon, men som bygger på samme rammeverk som innbyggerportalen. Intranettet kan kobles opp mot AD.

Kombiner intranettet med chatboten "Tore på kontoret"

Har du møtt Tore? Han er en virtuell kollega som kan svare på det meste av interne spørsmål fra ansatte. Han har svar på alt fra pålogging, feilmeldinger og reisesatser, til hvordan du søker om permisjon! Tore fungerer som din personlige hjelper på kontoret og avlaster støttefunksjonene i kommunen ved å frigjøre tid både for HR/Personal, Lønn, IT/brukerstøtte og mellomledere.

Tore er en uavhengig av plattform hvor de ansatte har mulighet til å stille spørsmål til chatboten når de er logget på intranettet. Han fungerer like bra på mobil og nettbrett, som på desktop. Det betyr at alle ansatte skal kunne bruke Tore, uansett lokasjon. Det er lav terskel for å stille spørsmål og ingen spørsmål er dumme. Ansatte vil alltid holdes anonyme når de chatter med Tore og han tar godt vare på personvernet.

Ta kontakt for mer informasjon

Bjørn Skau

Distriktssjef salg og marked

Helge Ruud

Salgssjef