MinSide

MinSide er en effektiv måte for kommuner å tilby gode, digitale selvbetjeningstjenester til innbyggere, hyttebeboere og næringsliv. Med MinSide blir kommunen døgnåpen og sørger for at bruker enkelt får innsyn i sine fakturaer, Altinn meldingsboks, digitale postkasse, saksdokumenter m.m. Alt samlet på ett sted!

Kommuniser bedre med innbyggerne

Gjennom vårt standard rammeverk tilbyr vi en Min Side-løsning adskilt fra portalen til kommunen, men som vil fremstå som en sømløs del av nettstedet. På denne måten kan vi levere en fleksibel løsning med et solid rammeverk, som kan utvides med flere tjenester.

Tjenester via Min Side vil kunne tilbys uavhengig av portal og hvor på portalen bruker befinner seg. Min Side vil være navet for tjenester som skal tilbys til publikum elektronisk.

Rammeverket bygger på et ferdigstilt oppsett med standard integrasjoner. Sentralt i rammeverket ligger også bruk av nasjonale felleskomponenter, slik som ID-porten og Kontakt- og reservasjonsregisteret. De ulike tjenestene som gjøres tilgjengelig vil kunne tilpasses den enkelte kommune og deres behov.

Det grunnleggende rammeverket

Følgende funksjonalitet ligger som standard i rammeverket:

 

ID-porten

Godt kjent blant innbyggerne og benyttes som autentiseringsnøkkel for pålogging. Hvis bruker allerede er autentisert mot ID-Porten på kommunens hjemmeSide, vil dette også fungere sømløst mot Min Side og bruker vil automatisk bli autentisert her.

 

Kontakt og reservasjonsregister

Når en bruker logger inn med ID-porten får vi tilgang til personnummer. Dette kan igjen brukes inn mot Kontakt- og reservasjonsregistret for å hente ut personalia og annen data, f.eks. hvilken digital postkasse bruker har registrert seg med.

 

Mine skjemaer

Dersom kommunen benytter den elektroniske skjemaløsningen Kommune24:7 fra Sem & Stenersen Prokom, kan bruker få en oversikt over påbegynte og innsendte skjema.

 

Nasjonale tjenester

Som del av standardoppsettet er det mulig å legge lenker til nasjonale tjenester som f.eks. Altinn og helsenorge.no. På denne måten behøver ikke bruker å måtte reflektere over hvem som tilbyr de ulike tjenestene, men vil oppleve at de har tilgang til alt fra samme sted. Eksempler her er: digital post, Altinn meldingsboks, min helse, mine krav og betalinger, og mine inntekter og arbeidsforhold.

Utvidede tjenester

Hvilke tjenester Min Side skal bygges ut med vil variere mellom kommunene. Nedenfor følger noen eksempler:

 

Mine eiendommer

Integrasjon mot Komtek for uttrekk av eiendomsdata. Eiendomsinformasjon beslaglegger mye tid hos servicetorget og de ansatte. La innbyggerne via Min Side få innsyn i bl.a. eiendomsskatt, saksdokumenter som gjelder plan-, bygg- og delingssaker, renovasjon og vannmåler. Tjenesten krever at kommunen har avtale med Norkart om tilgang til datasettene som gjøres tilgjengelig via APIer.

 

Mine fakturaer

Spørsmål rundt fakturering av kommunale tjenester er bakgrunnen for mange henvendelser til kommunen. Hvorfor ikke heller gi innbyggerne en oversikt over fakturaer, både de som allerede er sendt ut og de som kommer, via Min Side.

 

Naboliste

Ved bygging på eiendommen må det sendes ut nabovarsel. Norkart sin tjeneste for nabolister sørger for at bruker kan ordne dette helt selv. Hent ut naboliste med navn og adresser til alle naboer direkte fra Min Side. For å kunne tilby en slik tjeneste er kommunen lovpålagt å logge hvem som foretar utlisting av naboer.

 

Rollevelger

Enkelte ganger vil det være praktisk å kunne logge seg inn på Min Side på vegne av andre. Altinn sin rollevelger tar høyde for dette. Etter at den besøkende har autentisert seg med ID-porten vil det være mulig å velge hvem, eller hva, man ønsker å opptre på vegne av.

Ta kontakt for mer informasjon

Bjørn Skau

Distriktssjef salg og marked

Helge Ruud

Salgssjef