Innsyn i saksdokumenter som gjelder plan–, bygg– og delingssaker, ved søk på gårds–/bruksnummer, adresse eller saksnummer. Dokumenter, kart og tegninger hentes ut fra saks/arkivsystemet og presenteres i kommunens portal.

Komtek-integrasjoner

Med integrasjon mot Active Directory (AD) hentes informasjon om organisasjonen og de ansatte direkte ut og gjøres tilgjengelig for søk i portalen. Opplysningene blir automatisk oppdatert ved endringer i AD. Innsyn i saksdokumenter som gjelder plan-, bygg- og delingssaker, vedsøk på gårds-/bruksnummer, adresse eller saksnummer. Dokumenter, kart og tegninger hentes ut fra sak- /arkivsystemet og presenteres i kommunens portal.

 

Altinn og digital postkasse

Data fra Altinn og digitale postkasser hentes ut og presenteres i løsningen, slik at innbyggerne får oversikt over alt på ett sted.

Tilpasses deres portal

Løsningen skreddersys etter behovene for deres portal.