Skjema og selvbetjening

Med røtter tilbake til 1921 har Sem & Stenersen levert skjemaløsninger til offentlige virksomhetet. Kompetansen innen offentlige sektor og deres behov for spesialtilpassede skjema ble videreført da Sem & Stenersen Prokom ble stiftet. Med satsing på digitale løsninger leverer vi i dag elektroniske skjema og selvbetjeningsløsninger, der brukervennlighet står i fokus. Vi har nå også lansert en ny skjemaløsning, les mer om den her på skjema.no.

Kommune 24:7

Gjør det enkelt for innbyggere å søke tjenester på nett! Kommune24:7 er en base med standardskjema spesielt egnet for kommuner. Tilsvarende standardløsninger er også tilgjengelige for fylkeskommunen (Fylkeskommune24:7) og for intern bruk av ansatte (Ansatt24:7). Data fra innsendte søknader og skjema kan overføres automatisk til sak-/arkiv- eller fagsystem på XML- og PDF-format.

eDocument

eDocument er løsningen som brukes for design, drift og visning av nettbaserte skjemaer. Løsningen benyttes av over 150 offentlige kunder, og er en moderne og fleksibel løsning som dekker alle behov forbundet med utfylling, mottak og håndtering av elektroniske skjema. Vi tilbyr også baser med standardskjema tilpasset kommuner, fylkeskommuner og intern bruk av ansatte. eDocument er web-basert og leveres både som en skytjeneste eller en lokalt installert løsning.

Sykehus

Vi leverer elektroniske skjema integrert med sykehusenes egne pasientjournalsystemer. Her blir kontroll og validering av utfylte data ivaretatt, som sikrer en enkel arbeidsflyt for brukerne.
Vi har utviklet over 300 elektroniske skjema integrert med ulike EPJ-systemer. Skjemaene blir kontinuerlig vedlikeholdt i henhold til lover/forskrifter og oppdatert til nye versjoner av EPJ-systemer.

Ta kontakt for mer informasjon

Bjørn Skau

Distriktssjef salg og marked

Helge Ruud

Salgssjef