Tjenestebeskrivelser24:7

Kommunen er lovpålagt å informere om sine tjenestetilbud, men innbyggere har ofte svært ulike forutsetninger for å forstå innholdet på en kommunal nettside. Det er derfor viktig at teksten er lettlest og enkel å forstå. Med Tjenestebeskrivelser24:7 får du fylt nettsiden med innhold i klarspråk. 140 kommunale tjenester er beskrevet og all tekst er gjennomgått i et eget klarspråkprosjekt.

Hva inngår i tjenestebeskrivelsene?

Tjenestebeskrivelser 24:7 er en sentral base som inneholder beskrivelse av de mest brukte kommunale tjenestene. Disse sammenfaller med porteføljen av standard skjemaer i Kommune24:7 og kan publiseres frittstående i kommunens portal eller knyttes opp mot skjemaene i Kommune24:7.

Tjenestebeskrivelsene følger en fast struktur. De inneholder en beskrivelse av tjenestens innhold med målgruppe og vilkår, søknads- og saksbehandlingsprosess samt lenker til Lovdata og andre statlige informasjonskilder. Kommunen kan selv lenke opp aktuelle søknadsskjema, relaterte tjenester og kontaktinformasjon til tjenesteansvarlig. Det er også mulig å legge til tillegginformasjon. Beskrivelsene blir jevnlig revidert og endringer publiseres automatisk på kommunens nettside.

Språk

Tjenestebeskrivelser24:7 leveres på bokmål og nynorsk, der det er språkinnstillingen i nettleser som bestemmer hvilken målform beskrivelsene vises på. Det er lagt vekt på at beskrivelsene skal være lettleste for et mangfoldig publikum.

Import til kommunens portal

Tjenestebeskrivelser24:7 importeres som XML-filer via en webservice. Beskrivelsene kan tilpasses kommunens grafiske profil og for kommuner med Episerver som portalløsning tilbys en ferdig importmodul, hvor oppdateringer lastes inn automatisk.