Book koronatest gjennom BookUp!

I disse dager er det stort press på kommunene for koronatesting av innbyggerne. For å gjøre dette arbeidet enklere og mer oversiktlig har vi nå utviklet mulighet for å kunne gjøre bookinger av time for koronatest direkte i Bookup.

Slik fungerer det:

Med løsningen kan dere opprette et eget objekt inne i BookUp kalt for eksempel "koronatest". Her settes det opp hvilke tidspunkter man kan testes og med hvilket tidsintervall som ønskes. 

Gjennom BookUp kan korona-time bookes

Innbygger ser hvilke tidspunkter som er ledig, og velger dato og tidspunkt som passer best.

Fyll inn informasjon i skjema

 Innbygger fyller ut et skjema med detaljer om helsetilstand. 

Tilbakemelding direkte på e-post eller sms.

 

Når booking er fullført kan innbygger motta varsel på e-post og sms om timebestillingen. I tillegg får innbygger mulighet til enkelt å kansellere time dersom behovet skulle bortfalle. 

 

Sånn brukes det i Nesodden kommune:

I Nesodden kommune kan innbygger logge inn på Min Side for å gjøre registreringen, men løsningen kan også benyttes ved å følge en link direkte til BookUp. Løsningen krever at brukeren autentiserer seg mot ID-porten. 

Innbyggere på Nesodden kan gjøre bookinger av korona-time med 2 minutter tidsintervall, men dette er noe som kan styres av kommunen selv.

"Kommune setter pris på den gode prosessen for å få på plass slike løsninger og ønsker å kontinuerlig arbeidet for å utvilke/forbedre løsningen", forteller Tommy Otnes, teamleder / digitaliseringssjef i kommunen.

"Et av hovedmålene er at vi ikke skal utvide applikasjonsporteføljen med nye løsninger som har lik eller overlappende funksjonalitet. BookUp ble anskaffet i 2019 og det har vært naturlig å være med å videreutvikle løsningen, kontra å gå ut på markedet og anskaffe dobbel funksjonalitet"

Kommunen ønsker å gjøre det enklere for innbyggere å booke konsultasjon for korona-test, samt å forenkle organiseringen for kommunen. 

-

Ta kontakt med oss, så bistår vi din kommune med å ta i bruk løsningen.

Bjørn Skau, Distriktssjef salg og marked
bjorn.skau@prokom.no, 905 00 711

Helge Ruud, Salgssjef
helge.ruud@prokom.no, 917 21 331