Sem & Stenersen Prokom

Sem & Stenersen Prokom ble stiftet i 1921 og er i dag en leverandør av digitale løsninger og tjenester til offentlig sektor. Prokom ble kjøpt opp av Spama AS i 1998, som igjen eies av norske sparebanker. Begge selskapene er samlokalisert i Oslo med en felles ledelse og består av totalt 44 ansatte.

Vi leverer

Prokom sitt primære fokus er kommuner, fylkeskommuner og stat. Med over 250 kunder har selskapet bred erfaring med leveranse av nettløsninger, portaler, chatbot, utleiesystem, selvbetjeningsløsninger og e-skjema. Alle løsninger er utviklet i tett samarbeid med våre kunder, med et felles mål om å skape en bedre innbyggerdialog. Vårt ønske er å effektivisere hverdagen for flest mulig og det jobbes derfor daglig med å få opp nye, brukervennlige løsninger. 

Med spesialisering innen digitalisering av offentlig sektor tilbyr vi rådgivning. Det inkluderer veiledning for valg av teknologi og løsninger, kompetansebygging, kartlegging av arbeidsprosesser og organisasjonsutvikling. I tillegg bistår vi med tjenester som brukertesting, analyse av brukerdata og rådgivning om universell utforming.

Vi vil gjøre en forskjell

Vi ønsker å tro at vi har en litt annerledes tankegang enn de store konsulenthusene. Hos oss er du ikke en del av stort maskineri.

Les mer om hvordan det er å jobbe hos oss her