Asker kommune velger BookUp

I dag lanserte Asker kommune sin nye løsning for leie og lån av kommunens lokaler - BookUp

"Den nye bookingløsningen skal bidra til å gjøre Asker til en kommune det er lettere å bo og leve i, ved å gjøre kommunale lokaler og ressurser mer tilgjengelig for lokalt næringsliv, interesseorganisasjoner og frivillig aktivitet.
– Vi mener at å åpne og tilgjengeliggjøre flere lokaler kan bidra til å skape levende lokalsamfunn, å motvirke utenforskap og redusere sosial ulikhet. Å fylle lokaler som står tomme med liv og aktiviteter er også god ressursutnyttelse" sier Rebekka Davidsen som er kommunens prosjektleder.

Les hva kommunen selv skriver om sine forventninger til BookUp på kommunes nettsider.