Bestill koronatest i kommunen nå!

I disse dager er det et stort press på kommunene med å få koronatestet innbyggerne. For å gjøre dette arbeidet enklere og mer oversiktlig er skjema for bestilling av koronatest nå en del av skjemapakken på skjema.no.

Digital bestilling av koronatest

Kommunene mottar et økende antall telefonhenvendelser av folk som ønsker å testes for korona. Det meldes om lange ventetider på telefonen og flere sliter med å få svar på om de kan testes. Innbyggere som er bekymret for om de er smittet av korona ønsker å få bestilt testen fortest mulig og vil gjerne ha en bekreftelse, uansett når på døgnet de tar kontakt. Informasjonsbehovet er stort og skal vi hindre smittespredning er rask testing nødvendig.

Bildet over viser et eksempel på bruk av skjemaet som kan implementeres som en del av kommunens nettside. Se også en demo av Bestilling av koronatest.

Så fort kommunen har aktivert skjemaet i skjemabasen, kan innbygger søke koronatest i sin kommune. Autentisering av innbygger skjer via innlogging med ID-porten og opplysninger om innsender hentes fra Folkeregisteret.

Skjemaet kan også benyttes for å bestille test på vegne av sitt barn under 18 år:

Bestilling av koronatest for barn under 18 år

Vi hjelper deg i gang!

Ta kontakt med oss, så bistår vi din kommune med å ta i bruk skjemaet for bestilling av koronatest.

Bjørn Skau, Distriktssjef salg og marked
bjorn.skau@prokom.no, 905 00 711

Helge Ruud, Salgssjef
helge.ruud@prokom.no, 917 21 331

Skjema.no leverer en komplett pakke med skjema til kommunene. Kommunen aktiverer ønskede skjema fra en stor skjemabase. Les mer på skjema.no, eller få en oversikt over andre aktuelle skjemaer.