Hvilken digital fremtid går offentlig sektor i møte?

Fra WebSummit i Lisboa oppsummerer Anders de viktigste trendene for årene fremover: AI, bruk av data, bærekraft og robotisering.

Se oppsummeringen på LinkedIn