Frogn kommune velger dialogbasert navigasjon

Stadig flere kommuner velger AIM, et dialogbasert nettsted. Frogn kommune velger også Kommune-Kari og Skjema.no.

Kommune-Kari har forøvrig vært tema i en Master oppgave ved Universitetet i Oslo. Masterstudenten dybdeintervjuet innbyggere etter bruk av Kari.

Kari klarte seg bra, og dette sitatet er nokså representativt.

"Kommune-Kari er effektiv sammenlignet med å lete eller navigere gjennom flere menyer på nettsiden, eller vente i telefonkø."

Dette gjorde AIM kombinert med Kommune-Kari til en mer ønsket informasjonskanal.
Da har vi oppnådd det vi ønsker med Kommune-Kari; Kortere avstand mellom et spørsmål og et svar.

Stadig flere kommuner velger dialogbasert navigasjon fremfor den tradisjonelle menybaserte navigasjonen. På denne siden kan du få mer informasjon om Aim CMS.