Kommune-Kari med i europeisk forskningsprosjekt

I et samarbeid med SINTEF er vi valgt ut til å delta i et 3 år langt europeisk forskningsprosjekt på disruptive teknologier i offentlig sektor.

I prosjektet vil vi bl.a. se på hvordan man ivaretar vi de etiske, juridiske og sosiale konsekvensene som følger med bruk av chatbotter i offentlig sektor.

Kommune-Kari besvarer snart 1 million spørsmål årlig fra kommunenes innbyggere, og vi gleder oss til å bidra til å gjøre det enda tryggere for offentlig sektor å ta i bruk denne form for gevinstgivende teknologi.

Det er spennende å få delta i et slikt prosjekt, og vi er i godt selskap:

European CommissionMinistero dell'Economia e delle Finanze (MEF)CEAThe Lisbon CouncilKungliga Tekniska högskolanKarolinska Institutet Science ParkFondazione Don GnocchiIstituto Italiano di TecnologiaSINTEFCentre for Research & Technology Hellas (CERTH)Karl-Franzens-Universität Graz2021.AIPwC Italy