Kommune-Kari avlaster kommunene med korona-henvendelser

Informasjonsbehovet i den pågående krisen er stort. Hvordan kan virtuelle agenter bistå i dette arbeidet?

Oppdatert 9. desember 2020

Gjennom korona-krisen har Kommune-Kari bevist hvor viktig det det er med gode svar, raskt til innbyggere. Ettersom Kommune-Kari jobber på en delt plattform til over 85 norske kommuner, har dette gjort standardiseringen og treningen av svarene hennes ennå raskere. 

Samtidig har Kommune-Kari en god evne til å tilpasse seg lokale variasjoner. De seneste restriksjonene har i stor grad blitt innført lokalt i kommunene. Her har Kari vært fullt rustet gjennom lokale filtersvar: 

 Sarpsborgs koronasvar Nittedals koronasvar Kari

Kari har (som resten av Norges befolkning) lært seg en rekke nye begreper:

  • Immunitet
  • Nærkontakt
  • Tiltaksnivå (trafikklysmodellen)
  • Fastmonterte seter
  • Hjemmekontor og Hjemmeundervisning
  • Karantenehotell
  • Koronaregler
  • Smittesporing
  • Testresultat
  • Dropin-test

Med innføring av nye nasjonale tiltak i uke 45 og deretter mange lokale tiltak, økte antall spørsmål til Kari merkbart:

Økning i antall korona-spørsmål

 

 

Oppdatert 8. april kl. 19:00

Med krisen som vi er inne i nå tilknyttet spredningen av koronaviruset, ser vi at informasjonsbehovet fra norske kommuner og andre offentlige instanser er stort. Mange melder om lange ventetider på telefon, og flere sliter med å finne den informasjonen de er ute etter. 

Den digitale agenten, Kommune-Kari, er ansatt hos 85 kommuner i Norge. Statistikken fra den siste tiden viser at løsningen benyttes i stor grad for å få svar på korona-relaterte spørsmål. Det er et stort team som følger med og forbedrer Karis kunnskap om situasjonen fortløpende, slik at stadig flere kan benytte Kommune-Kari i sin jakt på informasjon. Det vil bidra til å avlaste andre kommunikasjonskanaler kommunen har, og samtidig ser vi at mange av disse henvendelsene kommer utenfor normal åpningstid.

Under følger litt statistikk fra den siste tiden. Denne siden vil bli oppdatert med nye tall og grafer med ujevne mellomrom.

Oppdatering 8. april 2020

Regjeringen har endret retningslinjer for stenging av barnehager og skoler. Ettersom Kommune-Kari er en felles plattform for alle kommuner, vil disse oppdateringene endres automatisk for alle kommuner samtidig. På den måten sikrer Kari at innbyggere i kommunen får korrekt informasjon. De kommunene som har hatt behov for spesialtilpasninger under denne krisen, har raskt fått dekket deres behov for spesialinformasjon. 

Tall per 26. mars 2020

Langt flere bruker nå smarttelefonene sine i dialog med Kommune-Kari! Måler vi den prosentvise fordelingen av samtaler de to siste ukene, målt mot de siste 365 dagene, ser vi en stor vekst i bruken av smarttelefoner. De to siste ukene har 52 % av alle samtaler foregått via smarttelefon, 44 % via datamaskin og 4 % via tablet. 

Prosentvis fordeling av enheter siste 2 uker

Måler man bruken av enheter de siste 365 dagene ser vi en langt høyere bruk av datamaskin for å kommunisere med Kommune-Kari. 62 % brukte da datamaskin, 34 % brukte smarttelefon og 4 % benyttet tablet. 

Tall per 20. mars 2020

De siste dagene har det vært en stor økning i antallet samtaler med Kommune-Kari på landsbasis. Måler vi de siste syv dagene (12. - 19. mars) har det vært en økning på 53,8 % flere samtaler med Kommune-Kari. 

Økning i antall samtaler med Kommune-Kari

Dersom vi måler økning i antall samtaler relatert til helse og omsorg, kan vi se at de siste 30 dager (19. feb. - 19. mar.) har denne kategorien utgjort 20 % av alle samtaler. Til sammenligning utgjorde denne kategorien kun 6 % av samtalene fra 18. jan. - 18. feb.

Flere spørsmål om helse og omsorg

Tall per 17. mars 2020

Kommune-Kari fortsetter å avlaste kommunenes servicetorg med spørsmål vedrørende korona. Dette har resultert i en vekst i antall spørsmål. De siste syv dagene har Kari besvart 19 400 antall samtaler. Halvparten av alle disse spørsmålene ble stilt utenfor kommunenes åpningstider. 62 % av spørsmålene er relatert til koronaviruset.

Den siste uken har vi bygget eller oppdatert over 600 av Karis svar. Dette for å møte innbyggernes behov for å hele tiden kunne finne siste nytt vedrørende situasjonen.

 

Tall per 12. mars 2020

Siste halvannen måned har det vært gjennomført tusenvis av samtaler som kan relateres til korona-viruset. Ser vi på de 4 siste ukene fordeler dette seg slik:

Graf som viser antall korona-relaterte samtaler til Kommune-Kari siste 4 uker

 

Over 40 % av samtalene kommer utenfor kommunenes normale arbeidstid. Det viser viktigheten av døgnkontinuerlig digital tilstedeværelse.

Graf som viser når på døgnet Kommune-Kari får korona-spørsmål

 

Kontaktinformasjon

For mer informasjon, kontakt prosjektleder for Kommune-Kari, Ander Mærøe:

E-post: anders.maeroe@prokom.no

Mobil: 957 91 391