Prokom og SINTEF bidrar til ansvarlig bruk av teknologi i offentlig sektor

ETAPAS-prosjektet ble avsluttet i desember 2023. Det satte et målrettet blikk på hvordan kunstig intelligens (AI), robotikk og stordata kan innlemmes på en ansvarlig måte i offentlig sektor. I samarbeid med SINTEF har Prokom vært en aktiv deltaker i dette banebrytende prosjektet.

ETAPAS, som står for Ethical Technology Adoption in Public Administrative Services ("Ansvarlig Teknologiimplementering i Offentlig Sektor), ble initiert i 2020 og har frem til nå fokusert på å utvikle et rammeverk for ansvarlig teknologiutvikling. Mens teknologier som AI og robotikk kan revolusjonere offentlige tjenester, introduserer de også nye utfordringer som personvern, manglende menneskelig innsikt, og potensiell skille mellom tjenesteleverandører og brukere.

En løsning for fremtiden

For å takle disse utfordringene har ETAPAS vært drivkraften bak utviklingen av "Responsible Disruptive Technology Framework" (RDT Framework). Dette rammeverket gir offentlige sektorer verktøyene de trenger for å vurdere og håndtere de sosiale, etiske, og juridiske implikasjonene av nye teknologier. Med en governance-modell og en prototypisk programvareplattform gir RDT Framework en helhetlig tilnærming til teknologiimplementering.

Case om Kommune-Kari

En av de mest fremtredende case-studiene i ETAPAS-prosjektet er Kommune-Kari, en norsk chatbot som har revolusjonert hvordan innbyggere i over 100 kommuner får tilgang til informasjon og tjenester. Med over en million årlige dialoger har Kommune-Kari blitt et symbol på hvordan teknologi kan forbedre innbyggernes opplevelse av offentlige tjenester.

ETAPAS-prosjektet, med 14 deltakere fra åtte europeiske land, viser hva som er mulig når offentlig sektor og teknologibransjen samarbeider for å forme en mer ansvarlig og effektiv fremtid. Finansiert av det prestisjetunge Horizon 2020-rammeprogrammet, er ETAPAS et tydelig eksempel på hvordan Europa leder an i forskning og innovasjon for en bedre samfunnsutvikling.

Du kan lese mer om prosjektet på nettsidene til ETAPAS.