Malvik kommune satser på dialogbasert navigasjon

I kravsspesifikasjonen stiller Malvik kommune blant annet følgende krav:

  1. Innbyggerne i Malvik og andre brukere kan lett navigere seg fram i og bruke kommunens tjenester 

  1. Innbyggerne i Malvik og andre brukere får klare svar / riktig hjelp innen kortest mulig tid

Vi gleder oss til i tett samarbeid med kommunen å levere på hele kommunens kravsspesifikasjon som du finner på Doffin.

Malvik ønsker med andre ord å løse noe av den kundefrustrasjonen som fremkommer i videoen under. 

Ta gjerne en titt.