Oslo Havn lanserer nye sider

Sammen med Oslo Havn har vi utviklet nye oslohavn.no

Nettstedet er basert på Episerver og har spennende integrasjoner mot bakenforliggende systemer.

Vi ser frem til å ta del i videreutvikling av nettstedet i årene som kommer! Takk for godt samarbeid i prosjektperioden!

Se resultatet på https://www.oslohavn.no/.