Vi feirer 100 år!

Siden 1921 har vi i Sem & Stenersen Prokom bidratt til at arbeidsdagen for ansatte i offentlige etater har blitt litt bedre. Og litt enklere. Når vi utvikler nye løsninger, prøver vi alltid å se produktet med brukerens øyne. Det er vi helt nødt til. For med ny teknologi kommer også nye medievaner, og det påvirker måten vi jobber og kommuniserer på.

Mye har skjedd de siste hundre årene. Noen trender ble med oss lenger enn vi trodde, andre forsvant sporløst over natten. Og det dukker stadig opp nye metoder for hvordan vi lærer lettere, kommuniserer bedre og jobber mer effektivt. For oss betyr det at vi hele tiden må lage fleksible og tilpasningsdyktige løsninger – for både avsender og mottaker. Og her tør vi påstå at hundre års erfaring faktisk har litt å si. Hva tror du?

Se hva hundre års erfaring har ledet til