Chatbots

Kommune-Kari

Kari jobber på kommunens servicetorg og sørger for at innbyggere alltid får svar på spørsmål vedrørende kommunale tjenester.

Hils på Kari

Tore på kontoret

Tore tar seg av de ansatte i kommunen og sørger på å svare på alt fra pålogging, feilmeldinger og kontaktinformasjon til reisesatser!

Hils på Tore

De virtuelle agentene

Chatroboter, også kalt virtuelle agenter, skal tilby en tjeneste som forbedrer dialogen med brukere. Ønsket om å være tilgjengelig døgnet rundt og samtidig få anledning til å frigjøre den menneskelige ressursbruken er viktige faktorer ved anskaffelse av en chatbot.

Våre chatbotter drives på en NLP-plattform (Natural Language Processing) som er optimalisert for å best mulig forstå et menneskelig språk, inkludert variasjoner i setningsoppbygging, ordvalg, dialekt og feilstaving. Løsningen kan også analysere sinnsstemning og automatisk legge til ekstra fraser, slik at samtalen blir mer hyggelig og presis.

Chatbotten representerer en form for av kunstig intelligens som kalles «Human Assisted Artificial Intelligence». Her utnytter man mulighetene maskinlæring bringer i spesifikke deler av systemet. Samtidig utnyttes menneskelig arbeidskraft for å sikre kvaliteten på systemets totale gevinster. Det innebærer at kunstig intelligens og maskinlæring utnyttes i forståelsen av spørsmålsstilling og språk. Gjennom maskinlæringsalgoritmer trenes chatbotten på store datasett med mulige spørsmålsstillinger, for best mulig å forstå hva bruker er ute etter å få svar på. Den menneskelige assisterte delen går på svarene som gis. Maskinlæring og kunstig intelligens åpner for muligheten til å automatisere svar, men for å sikre kvaliteten i de spesifikke svarene kreves det menneskelig assistanse.

Boost.ai

Vi samarbeider med Boost.ai i våre leveranser av chatbot. Boost.ai utvikler og leverer virtuelle agenter basert på språkgjenkjenning og kunstig intelligens. Selskapet er i stor vekst, både i Norge og internasjonalt, og er en av de beste på sitt felt i markedet.

Hva kan vi gjøre for deg?

Selv om vårt fokus til nå har vært chatboter for kommunal sektor, betyr ikke det at vi kun tilbyr chatbot til kommuner. Våre erfaringer, og i samarbeidet med Boost.ai, gjør oss i stand til å tilby chatboter til flere sektorer. Ta kontakt hvis du har en idé eller et behov, så skal vi se hva vi kan få til!

Ta kontakt for mer informasjon

Bjørn Skau

Distriktssjef salg og marked

Helge Ruud

Salgssjef