Rådgivningstjenester

Vi bistår med rådgivning for digitaliseringsprosessen. Dette inkluderer veiledning innen prioriteringer av teknologi og løsninger, kartlegging av arbeidsprosesser, gevinstrealisering og prosjektevaluering. I tillegg holder vi opplæringskurs, workshops og rådgir webredaktører i hvordan de kan forbedre nettstedet ved hjelp av brukertesting, universell utforming og analyse av brukerdata.

Illustrasjon av brukertesting

Rådgivning innen digitalisering i offentlig sektor

Offentlig sektor er inne i en spennende tid preget av fornying, forenkling og forbedring. Det er et økende fokus på å skape gode tjenester for innbyggerne og forenkle hverdagen til de ansatte. Digitalisering brukes ofte som et samlebegrep for forenklingen, men reell utvikling krever ofte mer enn kun å implementere nye teknologiske virkemidler. Å hente ut gevinster fra digitalisering er komplisert.

Kompetansebygging

En digitaliseringsprosess er mest organisasjonsutvikling og feiler ofte ved manglende kompetanse. Vi tilbyr rådgiving for å sikre nødvendig kompetanseplanlegging for digitaliseringsprosessen.

 • Hvordan oppnå strategiske mål gjennom rett kompetanse?

 • Hvilke verktøy kan brukes for å sikre reell digitalisering og effektivisering?

 • Hvordan unngå vanlige fallgruver?

 • Hvordan prioritere med få ressurser tilgjengelig?

 • Hvordan vet man om man er på «rett spor»?

Gevinstrealisering

Ved å implementere ny teknologi, uten konkrete mål for gevinstrealisering, resulterer ofte i en merkostnad ved å drifte en ny tjeneste. Det er derfor viktig å sikre reell gevinstrealisering ved igangsettelsen av et digitaliseringsprosjekt. Vi tilbyr rådgivning innen:

 • Hjelp til å definere strategi for digitalisering

 • Kartlegging og analyse for handlingsplan for digitaliseringsprosjekter

 • Organisering og styring av digitaliseringsprosjekter

 • Gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser

 • Analyse av prosesser, ressurser og funksjonalitet ved kommunens arbeids- og tjenesteprosesser.

 • Assistanse til å gjøre mål målbare og tallfeste gevinst

Evaluering

Etter implementering av et digitaliseringsprosjekt vil mye avhenge av resultatene fra prosjektet. Vi kan hjelpe deg med å bedre forstå endringen digitaliseringsprosjektet har medført.

 • Måle effekt av digitalisering

 • Lage veiledning for nye digitaliseringsprosjekter

Rådgivning for webredaktører

Vet du egentlig om brukerne finner frem på nettstedet ditt? Brukertesting kan avdekke problemområder både ved funksjonalitet og innhold og gir derfor viktige innspill til forbedring av nettstedet. Vi tilbyr brukertesting av ulike slag og omfang. Sammen blir vi enige om hva som skal testes og når det burde testes. Vi skreddersyr en testplan, gjennomfører brukertesting og leverer rapport med funn og forslag til forbedringer. Ønsker du i stedet å teste selv, tilbyr vi oppsett av testplan og tips om hvordan du får mest mulig ut av testingen.

Innsikt og analyse

Det å ha det grunnleggende datagrunnlaget på plass før man tar avgjørelser er viktig. Hvor godt kjenner du egentlig til hva de besøkende er ute etter? Og hvilke tjenester brukes egentlig oftest? Kanskje er det andre som ikke brukes i det hele tatt?

Vi kan bistå i innsiktsarbeidet og utarbeider rapport med funn og forslag til prioritiering og forenkling.

Universell utforming

Universell utforming er viktig for å ikke stenge noen ute fra informasjonen på nettstedet ditt – og ikke minst er det lovpålagt! Ta kontakt med oss for hjelp og veiledning om universell utforming for redaktører og skribenter.

Sem & Stenersen Prokom er samarbeidspartner med MediaLT og benytter ofte deres tjenester for å kvalitetssikre våre produkter.

Workshop og opplæringskurs

Ta deg tid til å friske opp kunnskaper eller lære noe nytt! Vi tilbyr kurs og skreddersydde workshops som:

 • gir konkrete tips og utbedringsforslag

 • hjelper deg å jobbe smartere og smidigere

 • utdanner nye og eksisterende redaktører

 • forbedrer nettsiden, søkemotor og kommunikasjonen ut mot innbyggere

 • holder deg oppdatert på ny funksjonalitet

 Våre kurs og workshops kan både holdes i våre lokaler i Oslo, ute hos dere eller over Teams.

Kurs i universell utforming

Universell utforming er viktig når det gjelder både design, kode og innhold. Som webredaktør har du altså et ansvar for at det du publiserer på nettsidene er i henhold til kravene i forskriften for universell utforming.

Hvordan var nå dette med utforming av lenker? Hvordan lager man egentlig en tabell, slik at den blir lesbar for alle? Vi vet at det er mye å sette seg inn og at det kan være vanskelig å få til i en hektisk arbeidshverdag. Vi tilbyr derfor kurs i universell utforming for webredaktører. Kurset fokuserer på de mest aktuelle kravene for redaktører – og de vanligste fallgruvene.

Redaktør- og administratorkurs nettportal

Er du ny webredaktør og behøver en opplæring i Episerver (nå Optimizely) eller Aim CMS? Eller kanskje du kjenner tiden er inne for en oppfrisking? Vi tilbyr tilpassede kurs for både nye og eksisterende webredaktører. Kursene gir en praktisk gjennomgang av hvordan du oppretter, redigerer og utformer innhold med de verktøyene publiseringsløsningen har å tilby. 

Administratorkurs lærer deg å fylle rollen som administrator. Her viser vi blant annet hvordan du setter rettigheter og du får en gjennomgang av konfigurasjonen av løsningen slik at verktøyet blir godt tilpasset webredaktørene.

Workshop: hvordan utnytte nettsidens potensiale?

Ofte er det ikke mer enn noen enkle grep som skal til for å få mer utbytte av dagens nettside. Andre ganger er det kanskje nødvendig med en større utbedringer for å få de ønskede resultatene. Basert på brukerinnsikt og våre dyktige UX-designere sin kompetanse kan vi komme med konkrete forslag for å øke verdien på deres nettsider. Vi har blant annet fokus på:

 • universell utforming

 • brukervennlighet

 • mobiltilpasning

Hvordan jobbe med en søkemotor?

Gode og relevante søketreff krever et godt forarbeid, både når det gjelder innhold og hva man kan gjøre i kontrollpanelet. Har du søkeresultater i bakhodet når du jobber med innhold? Vi gir deg her en innføring i søkemotoren Haive SiteSearch (tidl. IntelliSearch) og gjennomgår hvilke tiltak som bør gjøres for å forbedre søketreffene på din nettside.

Oppdag gullet i Kommune-Karis chatlogg og statistikk!

Det er litt lett å glemme Kommune-Kari der hun ligger diskret nede i høyre hjørnet av nettsiden. Men jevnlig gjennomgang av chatlogg og statistikk fra Kommune-Kari gir deg gull i form av vital og nyttig informasjon om hva innbyggerne faktisk er opptatt av. Vi tilbyr skreddersydde workshops som inspirerer til økt innsats med chatbot-løsningen.

Har du lite tid til Kommune-Kari i hverdagen? Da kan vi holde øye med på chatloggen for deg (og i tillegg fikse nye variabler og lenkebrudd) og sende rapport med forbedringsforslag per uke eller måned.

Ta kontakt for mer informasjon

Bjørn Skau

Distriktssjef salg og marked

Helge Ruud

Salgssjef