Chatbot til de ansatte

Tore på kontoret fungerer som den ansattes personlige hjelper på kontoret og avlaster støttefunksjonene ved å frigjøre tid både for HR/Personal, Lønn, IT/brukerstøtte og mellomledere.

Tore ble i løpet av mars lansert for de ansatte i Grimstad, Fredrikstad og Asker kommune. Grimstad var først ute med lansering allerede 10. mars, Fredrikstad fulgte på 12. mars og 19. mars startet Tore for fullt i Asker. I en helt spesiell situasjon for landet, hvor svært mange kommunalt ansatte nå sitter på hjemmekontor, har Tore vært til god hjelp og avlastning.

Tore har blant annet svart på spørsmål om pålogging fra hjemmekontor, feilmeldinger og installering av Zoom. Han har også vært behjelpelig med informasjon om retningslinjer og tiltak i arbeidslivet i forbindelse med korona-situasjonen. På denne måten er Tore med på å avlaste kommunenes støttefunksjoner ved å frigjøre tid både for HR/Personal, Lønn, IT/brukerstøtte og mellomledere. Han er tilgjengelig døgnet rundt, blir smartere for hver dag og er alltid like blid.

I starten av korona-perioden la Fredrikstad kommune ut Tore som test mot sine ansatte, dette viste seg suksessfylt og de er nå klar for å lansere ham bredt på sitt intranett og i kommunens ansatt-app. Grimstad jobber i likhet med de andre kommunene med en kontinuerlig utvikling av Tore, og Asker har vektlagt å presentere ham grundig for sine ansatte.

Bruken av Tore på kontoret er sterkt økende i kommunene som har tatt løsningen i bruk. De mest stilte spørsmålene dreide seg om Microsoft Teams, Citrix, telefonnummer, Skype, videokonferanse og passord.

Tores arbeid i kommunene har vist seg å være svært aktuelt og relevant, og han har vært en ressurs i en situasjon helt utenom det vanlig.

Ønsker du ytterligere informasjon om løsningen? Se våre informassjonssider om chatbot-løsninger for innbyggere og ansatte.

 

Tore på kontoret med snakkeboble