Sem & Stenersen Prokom

Sem & Stenersen Prokom AS (Prokom) ble stiftet i 1989 og er i dag en leverandør av digitale løsninger- og tjenester til offentlig sektor. Prokom ble kjøpt opp av SPAMA AS i 1998, som igjen eies av norske sparebanker. Begge selskapene er samlokalisert i Oslo med en felles ledelse og består av totalt 45 ansatte.

Vi leverer

Prokom sitt primærfokus ligger på kommuner, fylkeskommuner og stat. Med over 250 kunder har selskapet bred erfaring med leveranse av nettportaler, chatboten "Kommune-Kari", utleiesystem, selvbetjeningsløsninger og e-skjema. Alle løsninger er utviklet i tett samarbeid med våre kunder, med et felles mål om å skape en bedre innbyggerdialog. Vårt ønske er å effektivisere hverdagen for flest mulig og det jobbes derfor daglig med å få opp nye, brukervennlige løsninger.

 

Med spesialisering innen digitalisering av offentlig sektor tilbyr vi rådgivning for digitaliseringsprosesser. Det inkluderer veiledning for prioriteringer av teknologi og løsninger, kompetansebygging, kartlegging av arbeidsprosesser og organisasjonsutvikling. I tillegg bistår vi med tjenester som brukertesting, analyse av brukerdata og rådgivning om universell utforming.

 

Ta kontakt for mer informasjon om våre løsninger eller hvis du ønsker en prat om digitalisering i din organisasjon.