Kommune-Kari, nå også som app!

Med appen er all informasjon fra kommunen samlet på ett sted og umiddelbart tilgjengelig - få svarene rett i lomma!

Vi fylte 100 år i 2021!

Siden 1921 har vi i Sem & Stenersen Prokom bidratt til at arbeidsdagen for ansatte i offentlige etater har blitt litt bedre. Og litt enklere. Når vi utvikler nye løsninger, prøver vi alltid å se produktet med brukerens øyne. Det er vi helt nødt til. For med ny teknologi kommer også nye medievaner, og det påvirker måten vi jobber og kommuniserer på.

Mye har skjedd de siste hundre årene. Noen trender ble med oss lenger enn vi trodde, andre forsvant sporløst over natten. Og det dukker stadig opp nye metoder for hvordan vi lærer lettere, kommuniserer bedre og jobber mer effektivt. For oss betyr det at vi hele tiden må lage fleksible og tilpasningsdyktige løsninger – for både avsender og mottaker. Og her tør vi påstå at hundre års erfaring faktisk har litt å si. Hva tror du?

Se hva hundre års erfaring har ledet til

Aim CMS - morgendagens nettportal

Med Aim CMS får du en publiseringsløsning spesielt tilpasset for kommuner. Aim er et headless CMS, som vil si at vi gjør innhold uavhengig av presentasjonen. På den måten kan innhold presenteres på alle typer plattformer og enheter, uten at redaktøren behøver å foreta seg noe ekstra. Aim er en delingsplattform hvor kommuner kan dele innhold seg imellom. I tillegg kan du få Aim med 70 % av innholdet som ligger på en kommune sin nettside. Innholdet leveres med klart språk og vil kontinuerlig vedlikeholdes. Bygg på med ønskede tjenester og integrasjoner, og få en nettside tilpasset ditt behov.

Les mer om Aim