Tore på kontoret

Tore er en virtuell kollega i kommunen som kan svare på det meste! Han har svar på alt fra pålogging, feilmeldinger og kontaktinformasjon til reisesatser. Tore fungerer som din personlige hjelper på kontoret og avlaster støttefunksjonene ved å frigjøre tid både for HR/Personal, Lønn, IT/brukerstøtte og mellomledere. Han jobber døgnet rundt, blir smartere for hver dag og er alltid like blid.

En virtuell kollega

Det finnes flere gode intranett der ute, men mange ansatte opplever likevel at det er lettere å spørre en leder eller kollega når de lurer på noe. Å besvare spørsmål fra kommunens egne ansatte kan være ressurskrevende. Ofte er spørsmålene rutinebaserte, der de samme svarene gis flere ganger. Chatboten Tore på kontoret sørger for at ansatte får umiddelbart svar, uavhengig av hva det gjelder, tiden på døgnet og arbeidsmengde. Kommunen kan velge å presentere Tores standardsvar eller definere sitt eget, lokale svar. Spørsmålsbasen vil derimot alltid være felles.

Tore er en uavhengig av plattform hvor de ansatte kan få svar via f.eks. intranett, Teams, Workplace eller en egen app og chatbotten fungerer like bra på mobil og nettbrett, som på desktop. Det betyr at alle ansatte skal kunne bruke Tore, uansett lokasjon. Det er lav terskel for å stille spørsmål og ingen spørsmål er dumme. Ansatte vil alltid holdes anonyme når de chatter med Tore og han tar godt vare på personvernet.

Delingskultur

Med Tore har kommuner muligheten til å gjenbruke hverandres svar. Deling av innhold gjør chatboten stadig bedre, både når det gjelder forståelsen av spørsmålet og svarkvaliteten. Vi mener delingskultur og det å spille hverandre gode er helt essensielt for å lykkes med en kommunal chatbot.

Integrasjoner

Tore kan snart hente informasjon fra kommunens interne fagsystemer, slik som kvalitetssikring-, lønn-, økonomisystem. Etter å ha behandlet innholdet vil det presentere for den ansatte via chatvinduet på en lettfattlig måte. Eksempler på integrasjoner er å hente kontaktinformasjon til ansatte, vise feriedager til gode og status på brukerstøttesaker. Her er det bare fantasien som setter grenser! Vi jobber daglig med å få på plass nye integrasjoner  og hører gjerne hva ditt behov er.

Gi konkrete svar

Sørg for at den ansatte får tilpassede svar på sine spørsmål.

Få informasjon fra tredjepartssystemer

Tore kan kobles opp mot tredjepartssystemer, slik at de ansatte f.eks. kan få kontakinformasjonen til sine kolleger.

Gi brukerstøtte 24/7

Å gi brukerstøtte er ressurskrevende. Bruk Tore til å gi tilpasset brukerveilending, uansett til på døgnet.

Ta kontakt for mer informasjon

Bjørn Skau

Distriktssjef salg og marked

Helge Ruud

Salgssjef